Portrait of Dr Geoff Morgan MB BCh FRCGP

Dr Geoff Morgan MB BCh FRCGP

Ymddiriedolwr

Ar ôl cymhwyso yn Ysgol Meddygaeth Genedlaethol Cymru ym 1968 bu  Dr Morgan yn bartner mewn practis cyffredinol mawr yng Ngorllewin Caerdydd am 34 mlynedd, ac yn uwch bartner am 26 mlynedd. Y practis oedd y cyntaf yn y sir i ennill statws rhanddeiliaid ac i allu datblygu syniadau blaengar ynghylch gwella gofal yn y gymuned.

Pan oedd yn feddyg teulu, cymerodd ran amlwg yn y broses o reoli gwasanaethau iechyd; bu’n gadeirydd y pwyllgor meddygol lleol ac yn aelod hir-dymor o Awdurdod Gwasanaethau Iechyd De Morgannwg gan gadeirio nifer o’i bwyllgorau. Bu hefyd yn weithgar iawn o ran hyfforddi ac asesu meddygon teulu, ac am sawl blwyddyn, fe oedd trefnydd Hyfforddiant Galwedigaethol i Feddygon Teulu yn Ne Morgannwg, ac yn un o arholwyr  Coleg Brenhinol  y Meddygon Teulu a Chyngor Cyffredinol y Meddygon.  Bu’n Gadeirydd Cyngor Brenhinol Meddygon Teulu Cymru ac yn aelod ac ymddiriedolwr y Cyngor am 10 mlynedd.

Roedd yn un o ddim ond dau feddyg teulu ar Grŵp Ymgynghori ar Safonau Clinigol yr Adran Iechyd (rhagflaenydd NICE).  Yn 2003 daeth yn Gymrawd Anrhydeddus Coleg Meddygaeth Cymru (bellach yn rhan o Brifysgol Caerdydd) am wasanaethau i Feddygaeth Ôl-radd yng Nghymru.

Ar ôl gadael y practis, fe’i penodwyd yn Ymgynghorydd Gofal Sylfaenol yng Nghymru ar gyfer y Gwasanaeth Asesu Clinigol Cenedlaethol ac roedd yn aelod o Fwrdd Hyfforddi ac Addysgu Meddygol Ôlradd, tra’n parhau i gyflawni ei waith arholi. Bu’n aelod meddygol rhan-amser Gwasanaeth Tribiwnlysoedd y Weinyddiaeth Gyfiawnder.

Bu’n aelod o Drugaid, gwasanaeth cynghori ar gyffuriau lleol, yn gyn-Lywydd ac yn un o ymddiriedolwyr Clwb Rotari Llandaf ac yn aelod o Gyngor Plwyf Eglwys Gadeiriol Llandaf ac Urdd ei Stiwardiaid.  Am rai blynyddoedd, roedd yn un o feddygon radio  BBC Wales, ac am flynyddoedd lawer yn Swyddog Meddygol Clwb Rygbi  Glamorgan Wanderers.  Mae’n aelod pwyllgor o Gyfeillion Ymddiriedolaeth Cwrt Insole ers amser maith.

← Yr Ymddiriedolaeth

Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu