Portrait of Bookings Manager

Bookings Manager

Rheolwr Archebion

Addysgwyd Heledd, yn wreiddiol o Ddinas Powys, ond nawr yn byw yng Nghaerdydd yn Ysgol Plasmawr a Choleg Celf a Dylunio Morgannwg. Yna, aeth ymlaen i astudio ar gyfer BA mewn Addysg Ieuenctid a Chymunedol. Mae Heledd yn angerddol am gelf, cerddoriaeth a digwyddiadau. Fel rhan o gerddorfeydd, aelod o gôr a chyda gwahanol sioeau ffasiwn a chystadlaethau mae hi wedi bod yn ffodus i deithio a phrofi lleoedd anhygoel o'r tu ôl i'r llwyfan.

Mae gan Heledd 15 mlynedd o brofiad manwerthu ac wedi treulio 10 mlynedd yn gweithio mewn addysg. Yn fwy diweddar mae wedi treulio 3 blynedd yn gweithio ar briodasau a digwyddiadau ar raddfa fawr. Heledd sy'n gyfrifol am redeg ein Canolfan Ymwelwyr, archebion llogi ystafelloedd a phriodasau yng Nghwrt Insole.

← Ein Tîm

Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu