Portrait of Mr Gregory Owens BEd (Hons), MSc Econ

Mr Gregory Owens BEd (Hons), MSc Econ

Is-gadeirydd ac Ysgrifennydd Cwmni

Cyn-Brif Weithredwr Gwasanaeth Addysg a Gwella Ysgolion (ESIS) a Phrif Gynghorydd ysgolion yn awdurdodau lleol Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful; Cynghorydd Sir dros Llandaf 1995-2008; aelod o Grŵp Ymgynghorol Ardal Gadwraeth Llandaf a Chadeirydd 1996-2008; cyn-ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Celfyddydau Bae Caerdydd (1996-2004) a Gŵyl Theatr Gerdd Ryngwladol BBC Caerdydd (1999-2004).

Tra'n Gynghorydd Sir am 13 mlynedd, gwasanaethodd fel aelod a Chadeirydd ystod o bwyllgorau Cyngor Caerdydd.

Mewn rhinwedd broffesiynol fel Prif Gynghorydd ysgolion, derbyniodd arweinyddiaeth a chyfrifoldeb gweithredol llawn am wasanaeth cydweithredol pedwar awdurdod lleol, yr holl staff, y cyhoeddiadau, y ganolfan gynadledda ac adnoddau. Gregory oedd yn gyfrifol am gynghori aelodau etholedig, swyddogion uwch a chorfforaethol, llywodraethwyr ysgol a phenaethiaid. Bu'n Gadeirydd y Bwrdd Rheoli; Prif Weithredwr cofnodol i'r Cyd-bwyllgor Pedwar Awdurdod llywodraethol o Aelodau Etholedig.

Yn dilyn ymddeoliad cynnar o lywodraeth leol yn ystod ad-drefnu, mae'n parhau ar hyn o bryd i wasanaethu fel Arolygydd Ysgolion achrededig [ACof ] a hynny fel prif arolygydd cofnodol yn ogystal ag arolygydd ychwanegol gydag Estyn, [Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru]. Hefyd mae'n gwasanaethu ar hyn o bryd fel un o chwe aelod Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol sy'n penderfynu arferion cydnabyddiaeth ariannol a chyfraddau mewn llywodraeth leol.

Graddiodd o brifysgolion Leeds a Chaerdydd. Mae'n byw yn Llandaf gyda'i wraig ers 25 mlynedd a chanddynt deulu sy'n byw yn lleol ac yn mynychu ysgolion yr ardal.

← Yr Ymddiriedolaeth

Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu