Yr Elusen

Insolecourtgrandopeningkirstenmcternan 309

Gweithredir Cwrt Insole gan Ymddiriedolaeth Cwrt Insole, sy'n elusen gofrestredig.

Mae'n ymrwymedig i ddiogelu a gwarchod Cwrt Insole a'i gerddi er budd y cyhoedd, addysg, lles cymdeithasol a hamdden. Gwahoddwn bobl Caerdydd a thu hwnt i brofi hanesion ein gorffennol a thrwy ystod amrywiol o weithgareddau diwylliannol a chymunedol i ddysgu, creu a chwarae.

Mae ein sefydliad yn cynnwys busnes llogi ystafell (ar gyfer digwyddiadau preifat, cymunedol a chorfforaethol), caffi a chynnig treftadaeth o ddogfennaeth, teithiau a chyflwyniad clyweledol diddorol o hanes y teulu Insole a adeiladodd ac a feddiannodd y safle.

Mae'r gerddi yn cael eu rheoli gan Gyngor Caerdydd yn bennaf ar hyn o bryd.

Rhif cofrestru'r cwmni: 7705519

Rhif cofrestru'r elusen: 1145649

I lawr lwytho copi o adroddiad blynyddol Ymddiriedolaeth Cwrt Insole cliciwch yma

Ein cyfeiriad yw:

Cwrt Insole Fairwater Road Llandaff Cardiff CF5 2LN

Ffôn: (029)21 167920 Ebost: [email protected]

Edrychwn ymlaen at eich croesawu.

Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu