Neuadd Tŷ’r Cerbydau

Dsc 1297

Neuadd Tŷ’r Cerbydau yw’r man mwyaf amlbwrpas ar gyfer cynadleddau, dathliadau, perfformiadau, dosbarthiadau a.y.b.

Maint: 5.6 x 12m

Dal:
43 Ystafell fwrdd
29 U yn gwynebu'r blaen
83 Thiatr
48 Ystafell Ddosbarth
57 Cylch
12 Aelod -as am gadw pellter cymdeithasol o 2m.


Prîs Corfforaethol ac Achlysuron: £34 yr awr, yn cynnwys TAW
Prîs Dosbarthiadau a Gweithgareddau: £28 yr awr yn cynnwys TAWDsc 1288

Cyfleusterau:
Tafluniad Diffiniad Uchel gyda Sain
System AC gyda microffonau
Goleuo Llwyfan
Llawr pren hanner sbringar
Cegin
Drysau llithro
Toiledau(cyfagos) gyda mynediad uniongyrchol
Argaeledd ac Ymholiadau

Ffôn:- (029) 21 167920
E-bost:- [email protected]

Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu