Llogi Ystafell ac Ardal

Mae cyfleuster llogi ystafell bwrpasol Cwrt Insole yn cynnig pum lle amlddefnydd sy'n addas ar gyfer llogi cymunedol, busnes a phersonol.

Mae'r ystafelloedd ar y llawr gwaelod yn ein plasty ar gael i'w llogi, yn ogystal â bod ar agor bob dydd ar gyfer teithiau ac ymweliadau. Mae'r cyntedd hefyd ar gael i'w logi y tu allan i'n horiau agor, gan ddibynnu ar argaeledd.

Mae WiFi am ddim ar gael ym mhob ystafell, hefyd mae maes parcio di dâl mewn safle unigryw. Rydym yn cynnig amrywiaeth o gynlluniau i weddu eich anghenion yn ogystal â darparu amrywiaeth o offer ac arlwyo llogi ystafell i helpu cyflawni eich digwyddiad yn llwyddiannus.

Am fwy o wybodaeth am argaeledd cliciwch ar y linc isod neu gysylltwch â ni.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael mewn fformat PDF:
Ein telerau ac amodau
Ein telerau am ddigwyddiad

Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu