Caffi’r Cwt Potio

Ar agor yn ddydddiol, 10am-4pm

Ymunwch â ni yng Ngaffi’r Cwt Potio, gyda seddi tu fewn a tu fas -ardal sydd yn dathlu bwyd cartre da a moesegol.

Ar hyn o bryd, rydym yn darparu gwasanaeth tecawê yn unig, gyda bwydlen cyfyngedig o fwyd a diod.

Mae ein bwydlen yn ffocysi ar gynnyrch tymhorol syml, ac rydym yn paratoi cymaint a phosib yn ein cegin fach ar y safle. Rydym hefyd yn cefnogi cyflenwyr lleol moesegol.

Ble’n bosib rydym yn darparu ar gyfer anoddefedd bwydydd ac mae ein tîm cyfeillgar yn fwy na hapus i drafod gwybodaeth alergedd gyda chi.

Rydym yn ystyriol iawn o’n hamgylchedd ac mae ailgylchu a chompostio yn digwydd yn ddyddiol.

Gallwn ddarparu bwyd ar gyfer unrhyw achlysur a drefnir yn Llys Insole, cysylltwch â [email protected] i gael bwydlenni.

Croesawir cŵn sydd yn ymddwyn yn dda yn ein clos, ond ddim o fewn yr adeilad.

Yn anffodus nid oes modd archebu bwrdd o flaen llaw.


Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu